Οι πρώτοι εκπαιδευτές της Σχολής οι οποίο και έτυχαν ειδικής εκπαίδευσης από την Αρχιεκπαιδευτή του Judicial College της Αγγλίας, κα Michelle Austin το 2017 και στη συνέχεια από τον Καθηγητή Jeremy Cooper, ήταν οι πιο κάτω:

1. Λένα Δημητριάδου, Δ
2. Νικόλας Σάντης, Δ
3. Έλενα Εφραίμ, ΠΕΔ
4. Άγγελος Δαυίδ, ΠΕΔ
5. Μιχάλης Αμπίζας, ΠΕΔ
6. Σταύρος Σταύρου, ΠΕΔ
7. Μαρίνα Παπαδοπούλου, ΠΕΔ

Έκτοτε έχουν εκπαιδευτεί κι άλλοι Δικαστές, τόσο για το Πρόγραμμα HELP του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και για τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των Δικαστών – Εκπαιδευτών της Σχολής σε 19, οι οποίοι είναι οι πιο κάτω:

1. Τερέζα Καρακάννα, ΠΕΔ
2. ‘Ελενα Εφραίμ, ΠΕΔ
3. Άγγελος Δαυίδ, ΠΕΔ
4. Σταύρος Σταύρου, ΠΕΔ
5. Ηλίας Γεωργίου, ΠΕΔ
6. Μιχάλης Αμπίζας, ΠΕΔ
7. Μαρίνα Παπαδοπούλου, ΠΕΔ
8. Φίλιππος Τιμοθέου, ΑΕΔ
9. Σοφία Κλεόπα, ΑΕΔ
10. Γεωργία Πετάση – Κορφιώτη, ΑΕΔ
11. Χριστόδουλος Ι. Χριστοδούλου, ΑΕΔ
12. Γεώργιος Βλάμης, ΑΕΔ
13. Νάτια Μαθηκολώνη, ΑΕΔ
14. Νικόλας Γεωργιάδης, ΑΕΔ
15. Γιώτα Κυθραιώτου – Θεοδώρου, ΑΕΔ
16. Μάριος Αγιομαμίτης, ΑΕΔ
17. Ειρήνη Β. Δημητρίου - Παναγή, ΑΕΔ
18. Άννη Πανταζή – Λάμπρου, ΕΔ
19. Λούκας Πασχαλίδης, ΕΔ