Διεύθυνση Αλληλογραφίας:

Σχολή Δικαστών Κύπρου
Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου
Χαράλαμπου Μούσκου, 1404 - Λευκωσία, Κύπρος

Για GPS χρησιμοποιείτε τη Διεύθυνση
Χαράλαμπου Μούσκου
1102 Λευκωσία

Τηλέφωνα: (+357) 22865726 / 22865697
Τηλεμοιότυπο: (+357) 22444120
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: trainingschool@sc.judicial.gov.cy