Τα προγράμματα ανταλλαγής επισκέψεων Δικαστών, αποτελούν τη ναυαρχίδα των προγραμμάτων του EJTN. Τα συγκεκριμένα Προγράμματα έχουν σημειώσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθότι με την «εμβάπτιση» στο αλλοδαπό δικαστικό περιβάλλον, οι ανταλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε βέλτιστη πρακτική σε όλους τους τομείς της εργασίας του Δικαστή, καθώς και στη δημιουργία των συμμετεχόντων ότι ανήκουν στην ευρωπαϊκή δικαστική κουλτούρα.