04/04/2024

Τελικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Έργου Child Front «Φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη στα Ελληνικά και Κυπριακά Δικαστήρια» («Child Friendly Justice in the Greek and Cypriot Courts»)


14/03/2024

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια με θέμα «Δικαστική Δεοντολογία και Ηθική» και «Δικαστικές Δεξιότητες (Judgecraft)»


13/02/2024

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα “Η χρήση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ”


01/02/2024

Νέα Διευθύντρια στη Σχολή Δικαστών Κύπρου


18/01/2024

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Judicial Training for Trainers - Judgecraft Training"


30/11/2023

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα «Design and Development of Standard Operating Procedures - Mapping the new Cypriot Civil Procedure Rules»


29/11/2023

Υποβολή αίτησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή της Σχολής Δικαστών Κύπρου


24/11/2023

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με Θέμα "Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα Οικογενειακού Δικαίου"


09/11/2023

Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος με θέμα “Ex Tempore Αποφάσεις”

Αρχείο