Διευθύντρια Σχολής Δικαστών Κύπρου

Ρέα Λιμνατίτου


Προσωπικό

Φανή Χατζηφάνη, Νομική Λειτουργός

Σάββας Σάββα, Διοικητικός Λειτουργός

Έλια Παπασάββα, Ανώτερη Στενογράφος, Ιδιαιτέρα Διευθυντή

Έλενα Νεοκλέους, Γραμματειακός Λειτουργός

Xαριτίνη Δημητρίου, Αχθοφόρος / Κλητήρας