Πρόεδρος Συμβουλίου Σχολής Δικαστών Κύπρου

Κατερίνα Σταματίου - Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου

Μέλη Συμβουλίου Σχολής Δικαστών Κύπρου

Λένα Δημητριάδου-Ανδρέου - Δικαστής Ανωτάτου Δικαστηρίου

Νικόλας Σάντης - Δικαστής Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου

Αλέξανδρος Παναγιώτου - Πρόεδρος Εφετείου (Πρόεδρος Ένωσης Δικαστών)

Νάτια Μαθηκολώνη - Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου

Χριστιάνα Χατζηγεωργίου - Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής

Μαρία-Χριστίνα Κάιζερ - Δικαστής Οικογενειακού Δικαστηρίου

Έλενα Μιχαήλ - Δικαστής Διοικητικού Δικαστηρίου

Δρ Ελένη – Τατιανή Συνοδινού - Ακαδημαϊκός, Πανεπιστήμιο Κύπρου