Πρόεδρος Συμβουλίου Σχολής Δικαστών Κύπρου

Κος Αντώνης Λιάτσος - Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου

Μέλη Συμβουλίου Σχολής Δικαστών Κύπρου

Κα Λένα Δημητριάδου-Ανδρέου - Δικαστής Ανωτάτου Δικαστηρίου

Κος Νικόλας Σάντης - Δικαστής Ανωτάτου Δικαστηρίου

Κα Ρέα Λιμνατίτου - Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου

Κος Αλέξανδρος Παναγιώτου - ΠΕΔ (Πρόεδρος Ένωσης Δικαστών)

Κος Μενέλαος Τσαγγαρίδης - Πρόεδρος Οικογενειακού Δικαστηρίου

Κα Χριστιάνα Χατζηγεωργίου - Επαρχιακός Δικαστής

Κα Αγνή Ευσταθίου - Δικαστής Διοικητικού Δικαστηρίου

Δρ. Ελένη - Τατιανή Συνοδινού - Ακαδημαϊκός, Πανεπιστήμιο Κύπρου