Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Δικαστών Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος
Ε.Ε. ΠαρΙ(Ι)
Αρ.4772, 14.8.2020
Ν.101(Ι)/2020


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε αρχείο Acrobat Δημοσιευμένος Νόμος για Ίδρυση Σχολής Δικαστών.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 62,16Kb)