Σύμφωνα με τους αρχικούς σχεδιασμούς, η Σχολή έχει νομική υποχρέωση να παρέχει τουλάχιστον 2 μέρες τον χρόνο εκπαίδευση σ’ όλους τους δικαστές στην Κύπρο.

Η έκταση της εκπαίδευσης θα πρέπει να θεωρείται από τις υψηλότερες στην Ευρώπη.

Η Σχολή παρέχει επίσης εκπαίδευση στο υπόλοιπο προσωπικό του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Νομικούς Λειτουργούς, Πρωτοκολλητές, Επιδότες, καθώς και στις λοιπές κατηγορίες διοικητικού προσωπικού.

Σύμφωνα με τις Οικουμενικές Αρχές Δικαστικής Εκπαίδευσης, όλοι οι Δικαστές θα πρέπει να τυγχάνουν αρχικής εκπαίδευσης, αν όχι πριν το διορισμό τους, τουλάχιστον αμέσως μετά.

Τα τελευταία χρόνια το Ανώτατο Δικαστήριο αντιλαμβανόμενο αυτή την ανάγκη, διοργανώνει προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης διάρκειας περίπου δύο εβδομάδων για όλους τους νεοδιοριζόμενους Δικαστές, πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Τα προγράμματα διεξάγουν Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου και θεωρούνται από τους ίδιους τους πρωτοδιοριζόμενους Δικαστές ως πολύ βοηθητικά.

Η Σχολή ευελπιστεί στο μέλλον να δημιουργήσει πιο οργανωμένα και πιο εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα πρώτα τρία χρόνια της καριέρας ενός δικαστή, χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθοδολογίες κατάρτισης.