Η Σχολή Δικαστών Κύπρου βρίσκεται:

Cyprus Judicial Training School