Δήλωση Προσβασιμότητας για το Διαδικτυακό Τόπο της Σχολής Δικαστών Κύπρου
Η Σχολή Δικαστών Κύπρου έχει δεσμευτεί να διασφαλίζει την ψηφιακή προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες. Βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία των χρηστών για όλους και εφαρμόζουμε τα σχετικά πρότυπα προσβασιμότητας.

Μέτρα για την Υποστήριξη της Προσβασιμότητας
Η Σχολή Δικαστών Κύπρου λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα του Διαδικτυακού του Τόπου:

· Συμπερίληψη της προσβασιμότητας ως μέρος της δήλωσης της αποστολής μας.

· Συμπερίληψη της προσβασιμότητας στην εσωτερική πολιτική μας.

· Ενσωμάτωση της προσβασιμότητας στις πρακτικές προκήρυξης μας.

· Διορισμός Λειτουργού για θέματα προσβασιμότητας.

Κατάσταση Συμμόρφωσης
Οι Οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένου (WCAG) καθορίζουν απαιτήσεις για σχεδιαστές και προγραμματιστές για τη βελτίωση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες. Καθορίζει τρία επίπεδα συμμόρφωσης: Επίπεδο A, Επίπεδο AA, and Επίπεδο AAA. Ο Διαδικτυακός Τόπος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών συνάδει μερικώς με τις Οδηγίες του WCAG 2.1 επίπεδο AA. Συνάδει μερικώς σημαίνει ότι ορισμένα μέρη του περιεχομένου δε συμμορφώνονται πλήρως με το πρότυπο προσβασιμότητας.
Ανατροφοδότηση
Χαιρετίζουμε τα σχόλιά σας σχετικά με την προσβασιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου της Σχολής Δικαστών Κύπρου. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώστε εάν συναντήσετε εμπόδια προσβασιμότητας:

· Τηλέφωνο: +357 22865754

· Ηλεκτρονική Διεύθυνση: sasavva@papd.mof.gov.cy
· Διεύθυνση Επισκέπτη: Ανώτατο Δικαστήριο, Οδός Χαράλαμπου Μούσκου, 1102 – Λευκωσία, Κύπρος

· Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ανώτατο Δικαστήριο, Οδός Χαράλαμπου Μούσκου, 1404 – Λευκωσία, Κύπρος

Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στα σχόλια εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Συμβατότητα με τους Φυλλομετρητές και τους Υποστηρικτές Τεχνολογίας
Ο Διαδικτυακός Τόπος της Σχολής Δικαστών Κύπρου έχει σχεδιαστεί για να είναι συμβατό με τους ακόλουθους φυλλομετρητές:

· Chrome Έκδοση 83 σε Microsoft Windows 7/10

· Edge Έκδοση 83 σε Microsoft Windows 7/10

· Internet Explorer 11 σε Microsoft Windows 7/10

· Firefox Έκδοση 83 σε Microsoft Windows 7/10

Τεχνικές Προδιαγραφές
Η προσβασιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου της Σχολής Δικαστών Κύπρου βασίζεται στις ακόλουθες τεχνολογίες για να δουλέψει με τον συγκεκριμένο συνδυασμό του φυλλομετρητή και υποστηρικτή τεχνολογίας ή plugins που έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας:

· HTML

· CSS

· JavaScript

Οι τεχνολογίες αυτές βασίζονται για/ σε συμμόρφωση με τα πρότυπα προσβασιμότητας που χρησιμοποιούνται.

Περιορισμοί και Εναλλακτικές Λύσεις
Παρά τις προσπάθειές μας να διασφαλίσουμε την προσβασιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου της Σχολής Δικαστών Κύπρου, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί. Ακολουθεί η περιγραφή των γνωστών περιορισμών. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας εάν παρατηρήσετε ένα θέμα που δεν αναφέρεται πιο κάτω.

Γνωστοί περιορισμοί:

· Javascript: Στην περίπτωση που το Javascript είναι απενεργοποιημένο στους φυλλομετρητές, τα πιο κάτω δε λειτουργούν σωστά (δεν εμφανίζονται) στο Διαδικτυακό Τόπο:

    1. Εναλλασσόμενες Εικόνες (Carousel)

    2. Αναζήτηση

    3. Χάρτες Google


Προσέγγιση Αξιολόγησης
Η Σχολή Δικαστών Κύπρου αξιολόγησε ενδοτμηματικά την προσβασιμότητα του Διαδικτυακού του Τόπου.

Επίσημη Έγκριση της Παρούσας Δήλωσης Προσβασιμότητας
Η παρούσα Δήλωση Προσβασιμότητας έχει εγκριθεί από:

1. Την Σχολή Δικαστών Κύπρου