Η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA) μόλις ολοκλήρωσε ένα μεγάλο Έργο για την κατάρτιση εθνικών δικαστών στο θέμα του Ευρωπαϊκού Δικαίου του Ανταγωνισμού. Στο Έργο συμμετείχε και η Σχολή Δικαστών Κύπρου, η οποία, σε συνεργασία με την ERA διοργάνωσε εκπαιδευτικό σεμινάριο στις 18 Οκτωβρίου 2022.

Το υλικό και οι βιντεογραφημένες παρουσιάσεις των εισηγητών βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://competition.judicialtraining.eu/documentations/.