ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε από τη Σχολή Δικαστών Κύπρου στις 22 Ιουνίου στο Ανώτατο Δικαστήριο, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας για τους Νομικούς Λειτουργούς και τους Πρωτοκολλητές.

Στόχος του Σεμιναρίου ήταν οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με τον σκοπό, το γενικό πλαίσιο, τις βασικές πρόνοιες και τη φιλοσοφία των νέων Κανονισμών. Εκπαιδεύτριες στο Σεμινάριο ήταν η κα Μαρίνα Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου, η κα Γεωργία Πετάση Κορφιώτη, Ανώτερη Επαρχιακός Δικαστής και η κα Μαρίνα Ελευθερίου, Ανώτερη Πρωτοκολλητής.

Οι συμμετέχοντες, είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε συζήτηση και μελέτη περιπτώσεων, τόσο σε μικρές ομάδες όσο και σε ολομέλεια, με τον συντονισμό της συζήτησης να είχαν αναλάβει οι εκπαιδεύτριες του Σεμιναρίου.

Ο Διευθυντής της Σχολής Δικαστών κ. Γιώργος Ερωτοκρίτου, στην εισαγωγική του ομιλία έδωσε έμφαση στα νέα εργαλεία που εισάγουν οι νέοι Κανονισμοί τα οποία υποβοηθούν σημαντικά το έργο του Δικαστή και εξέφρασε την βεβαιότητα ότι οι συμμετέχοντες θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμβάλουν στην αλλαγή κουλτούρας, όχι μόνο ανάμεσα τους αλλά και ανάμεσα στο υπόλοιπο προσωπικό των δικαστηρίων αφού είναι οι ίδιοι που θα τους «καθοδηγήσουν και εμπνεύσουν».

Χαιρετισμό απεύθυνε και η Αρχιπρωτοκολλητής κα Ειρήνη Χριστοδούλου, η οποία τόνισε ότι «ο εκσυγχρονισμός είναι απαραίτητος για την επιτάχυνση της δικαστικής διαδικασίας, έτσι, οφείλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε άλματα προς τα εμπρός αν θέλουμε να πετύχουμε την επιδιωκόμενη ποιοτική αλλαγή στη δικαιοσύνη και τη μείωση του χρόνου εκδίκασης των υποθέσεων».

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας, εντάσσεται στα πλαίσια χρηματοδότησης της Σχολής Δικαστών από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.Σχολή Δικαστών Κύπρου
Λευκωσία
22 Ιουνίου, 2023