ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

H Σχολή Δικαστών λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι δικαστές του Οικογενειακού Δικαστηρίου, διοργάνωσε με επιτυχία στις 24 Νοεμβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο, εκπαιδευτικό Σεμινάριο για θέματα Οικογενειακού Δικαίου.

Ομιλήτριες στο Σεμινάριο ήταν η κα Δέσπω Μιχαηλίδου, πρώην Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και η κα Ευγενία Τσιώρα, Εφέτης στο Εφετείο Θεσσαλονίκης και Διδάσκουσα στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Το Σεμινάριο παρακολούθησαν οι Δικαστές του Οικογενειακού Δικαστηρίου και Νομικοί Λειτουργοί του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Τους συμμετέχοντες και τις ομιλήτριες, καλωσόρισε ο Διευθυντής της Σχολής, κ. Γιώργος Ερωτοκρίτου, ο οποίος στον χαιρετισμό του αναγνώρισε το σημαντικό έργο των Δικαστών του Οικογενειακού Δικαστηρίου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες που εμπλέκονται παιδιά. Τόνισε δε, ότι “o χρόνος είναι ίσως η σημαντικότερη παράμετρος για διασφάλιση των συμφερόντων του παιδιού και για την αποτροπή ψυχολογικής κακοποίησης, γιατί όσο πιο μακροχρόνια είναι η χρονική καθυστέρηση εκδίκασης υποθέσεων παρακοής και λήψης μέτρων συμμόρφωσης, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος βραχυπρόθεσμης και μακρόχρονης βλάβης στο παιδί που παραμένει με τον αποξενωτικό γονέα”.

Η ομιλία της κα Μιχαηλίδου εστίασε κυρίως στην κυπριακή πραγματικότητα όσον αφορά την καθυστέρηση στην εκδίκαση υποθέσεων και τη δημιουργία de facto καταστάσεων, καθώς επίσης και για την εκτέλεση διαταγμάτων Δικαστηρίου που αφορούν στη φύλαξη και κηδεμονία παιδιών και τα προβλήματα που ανακύπτουν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ζήτημα της γονικής αποξένωσης με αναφορά στη νομολογία του ΕΔΑΔ.

Η κα Τσιώρα, επικεντρώθηκε στην Σύμβαση της Χάγης - για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών που έχει κυρωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία με τον Νόμο 11(III)/1994, καθώς επίσης για Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις και νομολογία του ΕΔΑΔ αναφορικά με την ανάγκη αποφυγής χρονοβόρων διαδικασιών που πλήττουν το συμφέρον του παιδιού, ιδιαίτερα σε θέματα γονικής μέριμνας και παραβιάσεις διαταγμάτων γονικής μέριμνας.

To Σεμινάριο εντάσσεται στα πλαίσια χρηματοδότησης της Σχολής Δικαστών από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σχολή Δικαστών Κύπρου
Λευκωσία
24 Νοεμβρίου, 2023

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με Θέμα Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με Θέμα Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με Θέμα Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με Θέμα