Στα πλαίσια της γενικής επιμόρφωσης των δικαστών και της συνεργασίας της Σχολής Δικαστών με το Hope for Children CRC Policy Centre, πραγματοποιήθηκαν στις 7 και στις 10 Απριλίου, 2023 επισκέψεις στο «Σπίτι του Παιδιού» από ομάδες Δικαστών, μαζί με τον Διευθυντή και προσωπικό της Σχολής Δικαστών Κύπρου.

Οι Δικαστές ξεναγήθηκαν στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους και ενημερώθηκαν από τους λειτουργούς και συνεργάτες για τα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες που τηρούνται σε περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, τα οποία αφορούν, πρωτίστως την αξιολόγηση της ψυχικής τους κατάστασης, μέχρι και την προετοιμασία τους κατά τη δικαστική διαδικασία.

Το «Σπίτι του Παιδιού», όπως μας έχει επεξηγηθεί, είναι μία αναγνωρισμένη δομή που λειτουργεί με ευρωπαϊκές αρχές, βασισμένο στο πρότυπο Barnahus («Σπίτι του Παιδιού») της Ισλανδίας. Διαχειρίζεται περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων σε ένα περιβάλλον φιλικό προς το παιδί, διασφαλίζοντας την ασφάλεια, την προστασία και την ευημερία του. Παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες κάτω από την ίδια στέγη με σκοπό να αποφύγει τον επανατραυματισμό του παιδιού κατά τη διάρκεια της διερεύνησης. Το «Σπίτι του Παιδιού» συντονίζει τη συνεργασία διάφορων αρμόδιων υπηρεσιών όπως η αστυνομία, οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι ιατρικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας και οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες.


Σχολή Δικαστών Κύπρου
Λευκωσία
10 Απριλίου, 2023