ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η Σχολή Δικαστών Κύπρου στα πλαίσια συνεργασίας με την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και το US Department of Justice, διοργάνωσε με επιτυχία στις 3 Οκτωβρίου, Σεμινάριο για Δικαστές με τίτλο «Money Laundering, Cryptocurrency and Digital Evidence».

Εκπαιδευτές του Σεμιναρίου ήταν οι κ. Zia M. Faruqui, Ομοσπονδιακός Δικαστής (District of Columbia), κ. Nikhil Bhagat, Assistant United States Attorney και η κα Kate Nielsen, Resident Legal Advisor (Department of Justice for the Mediterranean Region).

Η ευρεία θεματική του Σεμιναρίου περιλάμβανε μεταξύ άλλων επισκόπηση υποθέσεων για πολυεθνικές εταιρείες που εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, συμπεριλαμβανομένων και των νέων τεχνικών και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται από εγκληματίες για τη διάπραξη αδικημάτων. Έγινε επίσης παρουσίαση των πιο σημαντικών εννοιών που αφορούν τα κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένου του blockchain και των παρόχων υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP).

Το δεύτερο μέρος του Σεμιναρίου, επικεντρώθηκε στην εισαγωγή των συμμετεχόντων στους τύπους ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται σε υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα, τον εντοπισμό, τη δέσμευση και την κατάσχεση. Ακολούθως έγινε παρουσίαση υποθέσεων οι οποίες περιλάμβαναν ογκώδη και σύνθετα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς επίσης και νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στα δικαστήρια. Τέλος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε μια διαδραστική άσκηση με σκοπό την χρήση υλικού που έλαβαν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου.Σχολή Δικαστών Κύπρου
Λευκωσία
3 Οκτωβρίου, 2023


Σεμινάριο σε συνεργασία με την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και το US Department of Justice, με τίτλο «Money Laundering, Cryptocurrency and Digital Evidence» Σεμινάριο σε συνεργασία με την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και το US Department of Justice, με τίτλο «Money Laundering, Cryptocurrency and Digital Evidence»