Όλοι οι Δικαστές, σύμφωνα με τις Οικουμενικές Αρχές Εκπαίδευσης, έχουν δικαίωμα τακτικής και συνεχούς εκπαίδευσης, όχι μόνο μετά το διορισμό τους, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Παράλληλα όμως, έχουν και υποχρέωση να λαμβάνουν μέρος σ’ αυτήν.

Η Σχολή, λαμβάνοντας υπόψη τις δραστικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που εξελίσσονται στο χώρο της Δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια, έχει δημιουργήσει κανάλια επικοινωνίας με όλους τους Δικαστές, ώστε να εντοπίζει έγκαιρα τις ανάγκες τους σε εκπαίδευση.