Η επίσημη λειτουργία της Σχολής Δικαστών Κύπρου, έγινε στις 14 Αυγούστου 2020 κατόπιν ψήφισης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Νόμου 101(Ι)/2020, που προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία της. Τα πρώτα όμως οργανωμένα προγράμματα, συντονισμένα από τη Σχολή Δικαστών Κύπρου με Κύπριους εκπαιδευτές, είχαν διεξαχθεί στις αρχές Οκτωβρίου του 2018.

Από τις πρώτες ενέργειες που είχαν γίνει με στόχο τη δημιουργία της Σχολής, ήταν η σύνταξη σχετικής Έκθεσης ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2012, από τον τότε Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου και πρώτο Διευθυντή της Σχολής, κ. Γιώργο Ερωτοκρίτου. Το Ανώτατο Δικαστήριο υιοθέτησε το περιεχόμενο της Έκθεσης και αποφάσισε την προώθηση της ιδέας για ίδρυση της Σχολής Δικαστών για την εκπαίδευση των Κύπριων Δικαστών.

Ακολούθως, έγινε η σύσταση του Γραφείου Επιμόρφωσης, με τον Διευθυντή Επιμόρφωσης να έχει, μεταξύ άλλων, την επιμέλεια υλοποίησης της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου που αφορούσε την ίδρυση της Σχολής Δικαστών.

Ορόσημο θεωρείται επίσης για τη Σχολή, η Έκθεση του 2017, του Καθηγητή Jeremy Cooper, η οποία περιλαμβάνει εισηγήσεις προς το Ανώτατο Δικαστήριο, αναφορικά με την ίδρυση της Σχολής. Οι εν λόγω εισηγήσεις εγκρίθηκαν στην ολότητά τους από το Ανώτατο Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2017, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει σταδιακά η υλοποίησή τους, μέχρι και τον Αύγουστο του 2020, όπου με την ψήφιση του Νόμου, τέθηκε σε επίσημη λειτουργία η Σχολή