Διευθυντής Σχολής Δικαστών Κύπρου

Γιώργος Ερωτοκρίτου, Πρώην Δικαστής Ανωτάτου Δικαστηρίου,


Έλια Παπασάββα, Ανώτερη Στενογράφος, Ιδιαιτέρα Διευθυντή

Προσωπικό

Φανή Χατζηφάνη, Νομική Λειτουργός

Σάββας Σάββα, Διοικητικός Λειτουργός

Έλενα Νεοκλέους, Γραμματειακός Λειτουργός

Xαριτίνη Δημητρίου, Αχθοφόρος / Κλητήρας