Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 6 Φεβρουαρίου, 2019, στις εγκαταστάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος "Εκπαίδευση σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα --TRAIN_GR_CY".
Τα σεμινάρια διοργανώθηκαν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε συνεργασία με το Γραφείο Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Εκ μέρους του Ανωτάτου Δικαστηρίου χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Γ. Ερωτοκρίτου, Πρώην Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και Διευθυντής του Γραφείου Επιμόρφωσης και Μεταρρύθμισης.

Χαιρετισμός κ. Ερωτοκρίτου.docx